Praktijkinformatie

Overzicht Tarieven 2018

Klik hier om het tarievenoverzicht te bekijken.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Klik hier voor meer informatie.

Wettelijke eisen bij de beroepsuitoefening

Klik hier voor meer informatie.

Logopedie en Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Klik hier voor meer informatie.

Patiënten klachtrecht

Klik hier voor meer informatie.

AVG wet

Klik hier voor de privacy verklaring